Wykonanie i wdrożenie oprogramowania w 35% było współfinansowane przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
oraz w 15 % ze środków budżetu państwa.


Strona logowania do systemu